Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Panion Animal Health AB (publ), org.nr 559018-4171, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 20 augusti 2019 kl. 09.00 i Medicon Village lokal Tellus, Scheelevägen 2, i Lund. Kallelse...

Information avseende accept på budet från CombiGene

Som tidigare informerats (7/6-19) har Panion Animal Health emitterat 456 916 aktier. Ägarna till dessa aktier har accepterat budet från Combigene, innebärande att ytterligare 1,83 % accepterar det förlängda budet från CombiGene. CombiGene informerade den 26/6 att man...