Aktieägarna i Panion Animal Health AB (publ), org.nr 559018-4171, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 20 augusti 2019 kl. 09.00 i Medicon Village lokal Tellus, Scheelevägen 2, i Lund.

Kallelse >>