Panion’s dog safety study experience a slight delay

Panion Animal Health AB develops a unique gene therapy treatment for dogs with idiopathic epilepsy. A safety study in dogs is currently running at the University of Copenhagen under the lead of Associate Professor David Woldbye, Department of Neuroscience, KU....

Slutligt utfall i Panions nyemission

Panion Animal Health AB:s (publ) (”Panion”) nyemission av units tecknades till cirka 56 procent och Panion tillförs därigenom en emissionslikvid om cirka 5,2 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. Läs mer...