Korrigering avseende kallelse till årsstämma

I kallelse till årsstämman i Panion Animal Health AB, publicerad den 26 mars 2019, framgick det felaktigt under Punkt 15 att Avstämningsdag för deltagande i emissionen skall vara den 1 maj 2019. Det har inkommit ett motförslag från aktieägare som lyder Avstämningsdag...

Kallelse till årstämma i Panion Animal Health AB (publ)

Aktieägarna i Panion Animal Health AB (publ), org.nr 559018-4171, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 23 april 2019 kl. 14.00 på Mazars SET Revisionsbyrå ABs kontor, Scheelevägen 17, i Lund. Till Kallelse >> Rösträttsfullmakt...