Kallelse till extra bolagsstämma tillika första kontrollstämma

Aktieägarna i Panion Animal Health AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma (tillika första kontrollstämma) den 6 september 2019 kl. 10.00 i Medicon Village lokal Tellus, Scheelevägen 2, i Lund. Rösträttsregistrering börjar kl. 09.30 och avbryts när stämman...