Final report from dog safety study released

In spring 2018, a safety study in dogs was started under the lead of Associate Professor David Woldbye, Department of Neuroscience, University of Copenhagen. The animal phase of the study was finalized in August 2018, whereas the laboratory testing and imaging and the...

Styrelsen för Panion Animal Health AB (publ) (”Panion” eller ”Bolaget”) rekommenderar enhälligt aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Panion att acceptera CombiGenes offentliga erbjudande.

Kommentar från Lars Friis Mikkelsen, styrelseledamot i Panion: ”Tillsammans med finansiella och legala rådgivare har vi gjort en omfattande analys för att säkerställa att vi agerar i företagets och aktieägarnas bästa intresse. Utöver en rent finansiell analys har vi...