Information avseende budet från CombiGene

Styrelsen i Panion Animal Health mottog den 18 april ett bud på Panion Animal Health från CombiGene. Budet löpte ut den 20 juni (-19). Under gårdagen informerade CombiGene om följande: “När den initiala acceptperioden löpte ut hade aktieägare i Panion accepterat att...

Påminnelse angående budet från CombiGene

Styrelsen i Panion Animal Health mottog den 18 april ett bud på Panion Animal Health från CombiGene. Budet löper ut den 20 juni (-19). Styrelsen vill med detta PM påminna om att svar avseende budet skall inkomma innan den 20 juni. Styrelsens yttrande avseende budet är...

Panion Animal Health emitterar nya aktier

Panion Animal Health emitterat 456 916 aktier. Emissionen offentliggjordes i december 2018, men har först nu blivit registrerad på Bolagsverket. Genom emissionen tillför det egna kapitalet 21 294 SEK. Emissionen sker genom kvittning om totalt 454 175 SEK. Efter...