Styrelsen i Panion Animal Health mottog den 18 april ett bud på Panion Animal Health från CombiGene. Budet löper ut den 20 juni (-19).

Styrelsen vill med detta PM påminna om att svar avseende budet skall inkomma innan den 20 juni.

Styrelsens yttrande avseende budet är att man rekommenderar aktieägarna i Panion Animal Health att acceptera budet. Det finns stora synergieffekter att uppnå genom ett samgående mellan Panion Animal Health och CombiGene.

Lars Thunberg som är styrelseordförande i Panion Animal Health har inte medverkat i rekommendationen (Lars Thunberg är störste ägare i Combigene). Budet har accepterats av Lars Thunberg samt de större aktieägarna vilket CombiGene har informerat om.

Utöver styrelsen har budet granskats av en oberoende part, Grant Thornton. Grant Thornton har kommit fram till att budet (värderingen) är skäligt.

Stockholm den 17 juni 2019
Styrelsen i Panion Animal Health

Pressmeddelande >>