I kallelse till årsstämman i Panion Animal Health AB, publicerad den 26 mars 2019, framgick det felaktigt under Punkt 15 att Avstämningsdag för deltagande i emissionen skall vara den 1 maj 2019. Det har inkommit ett motförslag från aktieägare som lyder Avstämningsdag för deltagande i emissionen skall vara den 16 maj 2019. Styrelsen kommer på årsstämman föreslå att avstämningsdagen blir den 16 maj.