Som tidigare informerats (7/6-19) har Panion Animal Health emitterat 456 916 aktier. Ägarna till dessa aktier har accepterat budet från Combigene, innebärande att ytterligare 1,83 % accepterar det förlängda budet från CombiGene.

CombiGene informerade den 26/6 att man valt att förlänga budet till 10 juli. När tiden för det första budet gått ut hade 81,4 % av aktieägarna tackat ja. Det innebär att totalt ca 83,23 % av aktieägarna tackat ja.

Budet har accepterats av de större ägarna samt tillstyrkts av styrelsen i Panion Animal Health.

I samband med budet har Grant Thornton gjort bedömning att budet (värderingen) är skälig.

Pressmeddelande >>

För mer information vänligen kontakta Anja Holm, CEO
Telefon: + 45-22 94 66 00
E-mail: anja.holm@panion-animalhealth.com