Panion Animal Health AB (publ) (”Panion”) har genom pressmeddelande tidigare idag, den 13 september 2019, kommunicerat att styrelsen i Panion beslutat att ansöka om avnotering av bolagets aktier och teckningsoptioner från Spotlight Stock Market. Panion har nu informerats om att Spotlight Stock Market godkänt bolagets ansökan om avnotering och beslutat att sista dag för handel i Panions aktier och teckningsoptioner blir den 27 september 2019. Panion har med anledning därav beslutat att inte offentliggöra bolagets delårsrapport för perioden juli–september 2019 (Q3).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Arne Ferstad (styrelseledamot)
Telefon: +447496526142
E-post: arne.ferstad@ankor-consultants.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 september 2019.