Panion Animal Health AB develops a novel gene therapy treatment for dogs with epilepsy. The first clinical trial will be conducted at Long Island Veterinary Specialists, Ophthalmology, Surgery, Internal Medicine, Emergency, PLLC (“LIVS”) in New York, USA. It is a pilot study to evaluate the efficacy of the treatment in patient dogs with idiopathic epilepsy. It is the first time that the gene therapy treatment is made available for client-owned family dogs.

The study activities will start immediately, and the first dog-patient is expected to be enrolled in Q1-19. Depending on the speed of enrollment and other study related factors, we expect to have preliminary results in the end of Q4-19.
Read more >>

Panion startar klinisk studie på hundar

Panion Animal Health AB utvecklar en ny genterapi för hundar med epilepsi. Den första kliniska prövningen kommer att utföras på Long Island Veterinary Specialists, Ophthalmology, Surgery, Internal Medicine, Emergency, PLLC (LIVS) i New York, USA. Det är en pilotstudie för att utvärdera effekten av behandlingen hos patienthundar med idiopatisk epilepsi. Det är första gången som genterapibehandlingen är tillgänglig för klientägda familjehundar.

Studieaktiviteterna startar omedelbart, och den första hundpatienten förväntas bli inskriven under Q1-19. Beroende på inskrivningshastigheten och andra studierelaterade faktorer, räknar vi med att få preliminära resultat i slutet av Q4-19.
Läs mer >>