Panions majoritetsägare CombiGene har påkallat inlösenförfarande avseende resterande aktier och teckningsoptioner i Panion. Panion har beslutat att ansöka om avnotering av aktier och teckningsoptioner från Spotlight.  

Läs mer >>