Panion Animal Health (publ) höll extra bolagsstämma den 6 september 2019 i Lund för att besluta om bolaget fortsatt skulle driva sin verksamhet eller gå i likvidation.

Vid stämman framlades kontrollbalansräkning samt revisorns yttrande över kontrollbalansräkningen.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens primära förslag att bolagets verksamhet ska drivas vidare innebärande att bolaget inte ska gå i likvidation.