Panion Animal Health AB (publ) (”Panion”) har genom pressmeddelande tidigare idag kommunicerat att Spotlight Stock Market godkänt bolagets ansökan om avnotering. I beslutet angavs att sista dag för handel i båda finansiella instrumenten är den 27 september 2019. Sista dag för handel i Panions teckningsoptioner av serie TO1 är dock en dag före detta, det vill säga den 26 september 2019. Sista dag för handel i Panions aktier blir den 27 september 2019.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Arne Ferstad (styrelseledamot)
Telefon: +447496526142
E-post: arne.ferstad@ankor-consultants.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 september 2019.