Panion Animal Health emitterat 456 916 aktier.

Emissionen offentliggjordes i december 2018, men har först nu blivit registrerad på Bolagsverket. Genom emissionen tillför det egna kapitalet 21 294 SEK. Emissionen sker genom kvittning om totalt 454 175 SEK. Efter transaktionen finns det total 24 856 403 aktier i Paninon Animal Health, aktiekapitalet uppgår till 1 158 404,78 SEK.

Den nu genomförda transaktionen avser bland annat betalning till de forskare som ingår i den pågående studien i USA.

Övrig information
Panion Animal Health befinner sig under bud från CombiGene. Budet löper till den 20 juni (-19).
Budet har accepterats av de större ägarna samt tillstyrkts av styrelsen i Panion Animal Health.

I samband med budet har Grant Thornton gjort bedömning att budet (värderingen) är skälig.