Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet med en investeringsfond som förvaltas av Yorkville Advisors Global som publicerades den 9 januari 2018.

Konverteringsdag var den 14 mars 2018 och antalet konvertibler som konverterades var två stycken. Konverteringen är nu registrerad hos Bolagsverket. Antalet aktier och antalet röster före konverteringen var 16 191 593. Genom konverteringen har antalet aktier och antalet röster ökat med 142 857. Totalt antal aktier och totalt antal röster efter konverteringen blir 16 334 450.

Antalet konvertibler som kvarstår under den första tranchen för framtida omvandling är 23 stycken.

Press >>